• FAR-recept?

  FAR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Man kan få ett sådant recept på sin vårdcentral.

  Mot uppvisande remiss kan du köpa ett Goodlifekort för 399 :- i månaden med bindningstid enligt remissen. Vanligtvis 3 månader.

 • Medlemskap?

  Vi har medlemskap från 199 kr till 499 kr i månaden.
  Du är välkommen in till oss på Goodlife för mer information om våra medlemskort och priser.

 • Får man provträna som icke medlem?

  Alla som bor i Höörs Kommun får en veckas gratis provträning. En gång per person.

 • När sker dragningen på autogirot?

  Autogirodragningen från kontot sker mellan den 22:e och den 28:e varje månad. Infaller autogirodragningen den 28:e på en helgdag dras pengarna första vardagen efter.

 • Integritetspolicy

  Syfte

  Goodlife Höör (House of Håfam Sport AB) värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

  Bakgrund

  Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge möjlighet att inpassera då Goodlife gym är obemannat, ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet.

  Riktlinjer

      1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

  Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, personnummer, fotografier, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, träningsstatistik, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

      2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

  När du köper medlemskap/avtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • När du anlitar en av våra medarbetare,
  • När du svarar på enkäter och undersökningar,
  • När du kontaktar oss, söker anställning hos oss, loggar in för träning eller på annat sätt tar kontakt med oss.
      3. Hur kan du tillvarata dina rättigheter? 

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt godkännande, (uppsägningstid enligt avtal) ej får hantera dina personuppgifter, kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Goodlife Höör. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, det vill säga du får ingen information om förändringar i verksamheten eller att du inte kan fortsätta träna hos oss.

  4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

  Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver person-uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med Gym Control AB rörande säkerheten för loggning av personuppgifter. Detta för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt.

  5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

  Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.Uppgifterna lämnas i övrigt inte ut till tredje part.